Informacje
Aleja Kongresowa upamiętnia najważniejsze kongresy i konferencje w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W celu uhonorowania wspomnianych wydarzeń ich organizatorzy, przedstawiciele Miasta Krakowa oraz obiektu, symbolicznie sadzą drzewa przy ulicy Monte Cassino. Podkreślając troskę o środowisko, sadzone są drzewa posiadające najdłuższy okres wegetacyjny oraz takie, które najlepiej chłoną pyły z powietrza. Średnio co roku sadzonych jest kilka nowych roślin.

Każde drzewo upamiętnia ważne wydarzenie organizowane przez miasto w Centrum Kongresowym ICE Kraków – pierwsze zostało zasadzone po 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu 2017 r.Przy każdym drzewie umieszczona jest tabliczka informująca o kongresie, w czasie którego drzewo zostało zasadzone.Przedstawiciele przemysłu spotkań przywiązują coraz większą wagę do ekologii oraz zrównoważonego rozwoju w kontekście organizacji kongresów i konferencji. To temat, który jest od kilku lat stale obecny w mediach. Organizatorzy wydarzeń już na etapie wyboru miejsca bardzo często pytają o inicjatywy związane z dbaniem o zrównoważony rozwój. Aleja Kongresowa jest jednym z narzędzi pozwalających na kreowanie wizerunku Krakowa jako lokalizacji odpowiedzialnie podchodzącej do tematu ochrony środowiska. Uczestnictwo w projekcie to także zysk wizerunkowy dla organizatora wydarzenia.

Inne praktyki związane z dbaniem o zrównoważony rozwój w Centrum Kongresowym ICE Kraków można znaleźć tutaj: Polityka Zrównoważonego Rozwoju ICE Kraków.

Projekt pozwala ponadto przybliżyć mieszkańcom Krakowa wydarzenia odbywające się w obiekcie. Aleja jest symbolem pozytywnego wpływu kongresów na tkankę miasta oraz lokalną społeczność, ale pozostawia też trwały, namacalny ślad w postaci zielonej alei.

Tak wyglądało sadzenie drzewa przed rozpoczęciem kongresu EAACI w lipcu 2021 roku.Lista drzew aktualnie znajdujących się w Alei Kongresowej wraz z informacją o okazji, dacie wydarzenia i rodzaju rośliny.

1. 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, 03.07.2017 – Platan Klonolistny
2. Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia EDTNA/ERCA, 9-12.09.2017 – Platan Klonolistny
3. Open Eyes Economy Summit – 2. Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, 14-15-11.2017 – Platan Klonolistny
4. 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, 27-30.09.2017 – Platan Klonolistny
5. Kongres i Targi Watercoolers Europe, 22-26.10.2017 – Platan Klonolistny
6. Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej, 6-8.12.2017 – Platan Klonolistny
7. EXPO FX Cuffs – IV Międzynarodowy Kongres Inwestycyjny, 16-17.03.2018 – Platan Klonolistny
8. Światowy Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, 19-22.04.2018 – Platan Klonolistny
9. IV Europejski Kongres Samorządowców, 26-27.04.2018 – Platan Klonolistny
10. McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) 2018, 10-12.05.2018 – Platan Klonolistny
11. 23. Konferencja WONCA Europe 2018, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 24-27.05.2018 – Platan Klonolistny
12. Międzynarodowy Kongres Impact 18', 13-14.06.2018 – Platan Klonolistny
13. Konferencja Devoxx Poland, 20-22.06.2018 – Platan Klonolistny
14.  Europejska Konferencja nt. Jakości w Statystyce Publicznej – Q2018, 26-29.06.2018 – Platan Klonolistny
15. 38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants & 10th International PCB Workshop –  Światowe Sympozjum (DIOXIN), 26-31.08.2018 – Platan Klonolistny
16. Europejski Kongres Korozyjny – (EUROCORR), 9-18.09.2018 – Platan Klonolistny
17. Kongres Sieci Miast Kreatywnych XII UNESCO – Creative Crossroads 11-17.06.2018 – Platan Klonolistny
18. 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 20-22.09.2018 – Platan Klonolistny
19. 73. Światowy Kongres Odlewnictwa, 23-25.09.2018 – Platan Klonolistny
20. 13. Europejska Konferencja Techniki Antenowej i Zagadnień Propagacji Fal Elektromagnetycznych (EuCAP), 31.03-5.04.2019 – Jarząb Szwedzki
21. 15. Międzynarodowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), 2-5.06.2019 – Jarząb Szwedzki
22. 24. Międzynarodowy Kongres Towarzystwa RNA, 11-16.06.2019 – Jarząb Szwedzki
23. 20. Europejska Konferencja Stowarzyszenia EMDR, 28-30.06.2019 – Jarząb Szwedzki
24. 44. Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS), 6-11.07.2019, Jarząb Szwedzki
25. 48. Światowy Kongres Chirurgii (WCS), 11-15.08.2019 – Klon Zwyczajny
26. Międzynarodowa Konferencji Unii Flebologiczenej, Chapter Meeting, 25-27.08.2019 – Jarząb Szwedzki
27. 41. Kongres Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) 31.08-3.09.2019 – Klon Zwyczajny
28. 8. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, 5-6.09.2019 – Klon Zwyczajny
29. 14. Międzynarodowa Konferencja o Rtęci jako Globalnym Źródle Zanieczyszczenia (ICMGP), 8-13.09.2019 – Klon Zwyczajny
30. 22. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) 15-17.09.2019 – Klon Zwyczajny
31. 15. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Geriatrycznej (EuGMS), 25-27.09.2019 – Jarząb Szwedzki
32. Doroczny Kongres Hybrydowy Akademii i Alegrologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), 10-12.07.2021 – Jarząb Szwedzki
33. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (IAOS), III Kongres Statystki Polskiej, 26-28.04.2022 – Klon Zwyczajny
34. Europejska Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej (TERMIS EU), 28.06-1.07.2022 – Klon Zwyczajny
35. Światowy Szczyt Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych – ACI Customer Experience Global Summit, 13-15.09.2022 – Klon Zwyczajny
36. 13th Międzynarodowy Kongres Autism-Europe (AE), 6-9.10.2022 – Klon Zwyczajny
37. 61. Kongres Stowarzyszenia ICCA, 6-9.11.2022 – Platan Klonolistny
38. 41. Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Pediatrycznej (EPOS), 29.03-01.04.2023 – Klon Zwyczajny
39. Europejskie Forum Weterynarii Dentystycznej (EVDF), 26-29.04.2023 – Klon Zwyczajny
40. 28. Europejski Kongres Ginekologów i Położników (EBCOG), 18-20.05.2023 – Klon Zwyczajny
41. Doroczne Spotkanie Naukowe Europejskiego Kolegium Chirurgów Weterynarii (ECVS), 06-08.07.2023 – Klon Czerwony
42. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (EAS), 10-14.07.2023 – Klon Czerwony
43. ECAI (European Conference on Artificial Intelligence), 30.09-4.10.2023
44. 10. edycja EXPO Invest Cuffs, 5-6.04.2024 - Klon Zwyczajny
45. 12. Kongres EuroELSO, 24-27.04.2024