Informacje
Dbają o to, by eventy były organizowane w zrównoważony sposób, kompleksowo i bezpiecznie. Kraków Network – to ponad 500 przedstawicieli przemysłu spotkań w Krakowie. Działają razem, by to właśnie do stolicy Małopolski trafiały najważniejsze kongresy i konferencje w branży. By o turystyce biznesowej w Krakowie mówił cały świat! W zamian ich działania są nagradzane i doceniane przez polską i zagraniczną branżę. Operatorem Kraków Network jest Kraków5020, spółka wskazująca współrzędne biznesu.

Kraków Network działa od 2015 roku i ma na celu rozwój spójnej grupy przedstawicieli branży spotkań i wydarzeń, która dzięki wzajemnym relacjom dąży do zwiększenia liczby wydarzeń biznesowych i naukowych organizowanych w Krakowie. Do zadań Kraków Network należą m.in. analiza kierunków rozwoju branży, skuteczność działań oraz monitoring ekonomicznych oddziaływań przemysłu spotkań na koniunkturę miasta. Inicjatywa to również platforma dyskusji i wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkań.

Grupą docelową inicjatywy jest sektor turystyczny i biznesowy zainteresowany budowaniem relacji w oparciu o możliwości, które stwarza rozwijająca się infrastruktura obiektów MICE w Krakowie. W szczególności są to: operatorzy obiektów, przedsiębiorstwa z branży restauracyjnej i hotelarskiej z Krakowa, przedstawiciele firm PCO, DMC i agencji eventowych, a także branża transportowa.

W ramach Kraków Network działają grupy eksperckie:
• PCO (Profesjonalni Organizatorzy Kongresów): firmy wyspecjalizowane w kompleksowej organizacji i obsłudze konferencji i kongresów, na czele której stoją liderki: Anna Jędrocha, Małgorzata Przygórska-Skowron;
• DMC: firmy, które odpowiadają przed klientem za kompleksową organizację i zarządzanie spotkaniami, konferencjami, eventami, a także programami incentive na terenie naszego kraju, ma czele której stoją liderzy: Agnieszka Faracik-Leśniak, Jarosław Kruk
• PR: zajmuje się kwestiami wizerunkowymi i marketingiem miejsca. Zagadnienia te pełnią istotną rolę dla miasta Kraków, aspirującego do miana lidera w regionie i konkurującego w pozyskiwaniu wydarzeń na arenie międzynarodowej. Grupa pracuje nad analizą obecnej sytuacji miasta i rozwoju jego wizerunku na rynku MICE, jej liderkami są: Marta Szkudlarek, Monika Frenkiel;
• Eventowa: zrzesza przedstawicieli agencji eventowych, PCO i DMC, firmy zajmujące się produkcją wydarzeń od strony technicznej, audiowizualnej oraz pozostałych dostawców usług eventowych. Tematy podejmowane w grupie to m.in. bezpieczeństwo, etyka biznesowa czy oszacowanie udziału krakowskich agencji na rynku krajowym. Ważnym elementem jest również wymiana doświadczeń i miękkiego know – how, jej liderami są: Krzysztof Paradowski, Anna Leszczyńska;
• Gastronomiczna: pogłębia integrację krakowskiej branży gastronomicznej. Współpraca ma przedstawiać Kraków jako destynację atrakcyjną także pod względem wysokiej i zróżnicowanej kultury kulinarnej. Jednym z celów grupy jest wypracowanie, wspólnie z przedstawicielami branży gastronomicznej, oferty, która uzupełniałaby i wzbogacała wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongresów i konferencji. Na jej czele liderzy: Anna Wodziańska, Marcin Cieślikowski;
• Hotelarska: celem grupy jest wypracowanie zasad współpracy przy pozyskiwaniu kongresów oraz zwiększenie profitu po stronie branży biznesowej. Poruszane zagadnienia to kontakt pomiędzy klientami obiektów branży MICE a hotelami, analiza perspektywy rozwoju współpracy, wymiana informacji oraz wielkoskalowy cross-selling angażujący organizatorów wydarzeń, obiekty i hotelarzy. Liderli: Magdalena Młynarczyk, Katarzyna Chmura;
• Kraków Future Lab: we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, Inkubatorami przedsiębiorczości przy krakowskich uczelniach, Centrami Transferu Technologii, Narodowym Centrum Nauki, Stowarzyszeniem ASPIRE oraz krakowskimi korporacjami i przedsiębiorcami analizuje najważniejsze trendy przyszłościowe biznesu spotkań. Jej liderzy to: Julien Hallier, Barbara Wityńska-Słącz;
• Akademicka: powstała we wrześniu 2022 roku, grupa ma za zadanie wypracować dobre praktyki we wsparciu akademików przy pozyskiwaniu do Krakowa wydarzeń, zwłaszcza międzynarodowych kongresów. Dzięki spotkaniom grupy możliwa jest integracja branży i naukowców, kontakt z uniwersytetami, formalizacja wsparcia i pomoc w pozyskiwaniu wydarzeń. Grupa została rozszerzona o uczniów i studentów, którzy już w czasie nauki szkolnej mogliby udzielać się w branży hospitality, zyskując nowe doświadczenia i stając się zalążkiem nowoczesnych, przygotowanych do wyzwań współczesnego świata kadr. Liderzy: Tomasz Wojtas, Miłosz Stanisławski.

Do jednych z najważniejszych działań Kraków Network należy zaliczyć powołanie Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jego cele to integracja przedstawicieli miasta, nauki i biznesu, których współpraca umożliwi intensywne pozyskiwanie kongresów; aktywizacja krakowskiego środowiska naukowego; współpraca z przedsiębiorcami i budowa relacji biznesowych; organizacja spotkań edukacyjnych dla Ambasadorów Kongresów pod kątem pozyskiwania wydarzeń, również tych o randze międzynarodowej. Grupa podpisała także deklarację woli współpracy – dokument regulujący wspólne budowanie krakowskiego rynku MICE przez ICE Kraków, TAURON Arenę Kraków oraz EXPO Kraków. W 2021 roku został opracowany Protokół Kraków Network – dokument zainspirowany „Protokołem z Kaohsiung”, stworzony przez przedstawicieli krakowskiej branży MICE jako wstęp do wspólnej strategii działania na lata 2021-2023, z planem późniejszej aktualizacji zapisów. Jest to zbiór dobrych praktyk i rekomendacji do stosowania w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości, określający listę kluczowych strategii, które umożliwią dalszy rozwój przemysłu spotkań i wydarzeń. Kraków Network przygotowała webinary dotyczące funkcjonowania branży eventowej w czasach pandemii, które zostały nagrodzone Amber Event Awards (!). Wypracowano również dokument „Bezpieczeństwo eventów po pandemii” – opracowanie dotyczy nowych zasad bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze biznesowym, w tym: kongresów, konferencji, targów, szkoleń, spotkań integracyjnych, promocji i pokazów produktów, wydarzeń marketingowych i brandingowych oraz wydarzeń kulturalnych, organizowanych po pandemii, a także dokument „Polityka zrównoważonego rozwoju ICE Kraków”, który daje przykłady dobrych praktyk dla organizatorów wydarzeń. Wszystko w trosce o klimat.

W spotkaniach Kraków Network biorą udział goście z różnych stron Polski i świata, w ostatnich pojawiły się m.in. Mariska Kasteloo – ceniona w branży MICE influencerka, która podzieliła się z grupą tajnikami swojej pracy czy Carolina Pietyra – strateżka, która pomaga znaleźć nowe wyzwania i wyznaczyć ważne zadania dla całej inicjatywy.

Jednak Kraków Network to nie tylko branżowe rozmowy czy działania na rzecz wydarzeń, to także grono ludzi o wielkich sercach, które ma w swoje działania wpisany CSR. Przedstawiciele Kraków Network biorą udział w Poland Businnes Run, akcjach charytatywnych na rzecz małopolskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych oraz wspierają #RatunkoweKalorie: zbiórkę pieniędzy mającą na celu ufundowanie ciepłych posiłków dla krakowskich medyków ze Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Każdy rok przynosi nowe wyzwanie.
Dotychczasowe spotkania
Więcej wydarzeń   >
Grupa na Facebooku